• Zmrzlina pro vaši značku - 1
  • Zmrzlina pro vaši značku - 2
  • Zmrzlina pro vaši značku - 3

PODPORA EVROPSKÝCH FONDŮV roce 2019 probíhá v naší společnosti projekt ÚSPOR ENERGIE VE SPOLEČNOSTI PINKO A.S. - 2.ETAPA podpořený z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

 


 

 

Pro zajištění maximální kvality našich výrobků a služeb dbá společnost PINKO a.s. na vzdělávání svých zaměstnanců. K tomu aktuálně využívá projekt Rozvoj kompetencí v PINKO a.s. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012302, který je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na realizaci vzdělávacích kurzů zejména v oblastech IT dovedností, měkkých dovedností a interních školení.

 

 

 


 

 

Současně společnost využila podpory Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Hlavní cíl projektu: V projektu se jedná o stavbu výrobní haly, funkčně řešenou jako přístavbu. Přístavba je realizována ve dvorním prosotru mezi stávajícími objekty. Přístavba je částečně obestavěný prostor a částečně jsou použity PUR panely. Pořízením přístavby se zvětšil výrobní prostor a zlepšila se celková jakost, bezpečnost výrobku, což přispělo k udržení podílu společnosti na náročném trhu. Součástí projektu byla nakoupena chladící vitrína do prodejny.

 

 

 

 

 


 

 

Společnost PINKO a.s. dále využívá podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.