• Zmrzlina pro vaši značku - 1
  • Zmrzlina pro vaši značku - 2
  • Zmrzlina pro vaši značku - 3

PODPORA EVROPSKÝCH FONDŮV roce 2019 probíhá v naší společnosti projekt ÚSPOR ENERGIE VE SPOLEČNOSTI PINKO A.S. - 2.ETAPA podpořený z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

 


 

 

Pro zajištění maximální kvality našich výrobků a služeb dbá společnost PINKO a.s. na vzdělávání svých zaměstnanců. K tomu aktuálně využívá projekt Rozvoj kompetencí v PINKO a.s. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012302, který je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na realizaci vzdělávacích kurzů zejména v oblastech IT dovedností, měkkých dovedností a interních školení.

 

 

 


 

 

Současně společnost využila podpory Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.