• Ice cream for your brand - 1
 • Ice cream for your brand - 2
 • Ice cream for your brand - 3

WhistleblowingVnitřní oznamovací systém společnosti PINKO a.s.
podle zákona o ochraně oznamovatelů

Společnost PINKO a.s., se sídlem Vlašimská 409, 256 01 Benešov, IČO: 00565890 (dále jen „PINKO“) zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o možném protiprávním jednání, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
 3. porušuje Zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných
 5. v Zákoně.

Vnitřním oznamovacím systémem PINKO přijímá a vyřizuje oznámení podaná podle Zákona osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni funkci člena orgánu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušnou osobou pověřenou k příjmu a zpracování oznámení podle Zákona ve společnosti PINKO je paní Ladislava Milfaitová. Oznámení podle Zákona ohledně možných protiprávních jednání v PINKU lze podat následujícími způsoby:

 • e-mailem: whistleblowing@pinko.cz
 • telefonicky v běžné pracovní době: + 420 313 037 314
 • písemně: dopisem s označením „Whistleblowing - NEOTVÍRAT“– k rukám příslušné osoby zaslaným poštou na adresu: PINKO a.s., Vlašimská 409, 256 01  Benešov
 • osobně (pro sjednání osobního podání využijte uvedenou e-mailovou adresu)

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření, pokud se nejedná o vědomě nepravdivé oznámení.

PINKO v souladu se Zákonem nepřijímá prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému anonymní oznámení a oznámení od osob, které pro něho nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení podle Zákona můžete kromě toho alternativně podat Ministerstvu spravedlnosti, bližší informace ZDE.